منظومه دیجیتال
راهکار نهایی رشد کسب و کار شما در فضای دیجیتال

تاثیر پاپ آپ‌ها (pop-up) بر طراحی سایت و تجربه کاربر

پاپ آپ‌ها امروزه به عنوان یکی از ابزارهای رایج در طراحی سایت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. پاپ آپ به محتوایی گفته می‌شود که به صورت ناگهانی و برای مدت کوتاهی ظاهر شده و توجه کاربر را جلب می‌کند. استفاده از پاپ آپ‌ها در طراحی سایت‌ها هم مزایا و هم معایبی دارد. از یک طرف پاپ […]